From Idea to Solution:

Sensorik4.0®

Sensor Solutions for Industrie 4.0 Applications

Sensorik4.0® – Framtidens sensorgeneration

Den övergripande visionen för Industri 4.0

Den övergripande visionen för Industri 4.0

”Industri 4.0” innebär att alla komponenter, maskiner och anläggningar är sammankopplade via nätverk. Syftet är att minimera avståndet mellan information och förmedlare, optimera processer och spara värdefulla resurser. I den här visionen behövs nya komponenter som gör det möjligt att integrera alla delar och låta dem kommunicera på ett intelligent sätt – för Pepperl+Fuchs är det här vad ”Sensorik 4.0” handlar om.
Sensorik4.0 för Industri 4.0

Sensorik4.0 för Industri 4.0

Sensorik4.0 innebär att termer som identitet, kommunikation och intelligent måste omdefinieras. Sensorn kan automatiskt identifiera ursprung och mål. Kommunikationen utförs på ett helt nytt serviceinriktat och universellt språk. Insamlade data kan anpassas för respektive mottagare och därmed ge största möjliga utbyte.
Molnbaserad information ökar effektiviteten

Information tillgänglig via molnet

Data som inte utnyttjats och som tidigare bearbetats på styrsystemsnivå kan nu överföras till molnbaserade internetuppkopplade lagringssystem. Där är dessa värdefulla data tillgängliga oavsett var användaren befinner sig. Gränser suddas ut och informationen blir mer tillgänglig.

 

Mer data ger högre effektivitet

Mer data ger högre effektivitet

Mer realtidsdata från nätverksuppkopplade sensorer och manöverdon gör det möjligt att optimera processer och anläggningar på ett helt nytt sätt. Huvuduppgiften för Sensorik4.0 är att bearbeta, tolka och visualisera process- och statusdata i de mest skiftande programvarusystem.

Sensorik4.0: Banar väg för Industri 4.0

Pepperl+Fuchs anser att Sensorik4.0 är banbrytande för den fjärde industriella revolutionen: Nu kan de data som krävs levereras. Ett bra exempel på Sensorik4.0 är de fotoelektriska sensorerna i R100-serien – de här smarta sensorerna används i Pepperl+Fuchs egen tillverkning i Berlin. Tack vare IO-Link-gränssnittet kan kommunikationen ske på sensornivå med R100-sensorerna, och därmed blir hela anläggningen uppkopplad.

Industri 4.0 demonstreras i Solutions Park


Sensorik4.0 från Pepperl+FuchsData som samlas in med sensorer och manöverdon utgör grunden för det nätverksuppkopplade samarbetet mellan maskiner och andra objekt. För att man ska kunna ta del av alla möjligheter som finns med ”Sakernas internet” behövs innovativa system som kan utnyttja de moderna industrisensorernas kommunikationsfunktioner.

I ”Solutions Park” som visas på olika branschmässor demonstrerar Pepperl+Fuchs hur de arbetar med Industri 4.0 och hur process- och statusdata från sensorer och manöverdon görs tillgängliga för interna och externa IT-system. Med hjälp av dessa data kan IT-systemen visualisera funktioner, realisera modellbaserade optimeringsprocedurer och planera behovsbaserat förebyggande underhåll.

Lär dig mer om våra system, som tagits fram i nära samarbete med IT-företagen. Lär dig om systemens speciella fördelar och vad de innebär för framtiden.
Neoception GmbH – Pepperl+Fuchs nya dotterbolag

Tänk digitalt, öka värdet

Neoception GmbH – Pepperl+Fuchs nya dotterbolag

Neoception GmbH är vår nya partner på vägen mot digitalisering. Vi kan stötta dig och ge dig råd om allt från hur du kopplar upp dina produkter eller din anläggning mot centrala datatjänster till hur du tar fram helt nya affärsmodeller för företaget. 

Med individuella konsulttjänster, flexibla tekniktjänster och kärnkompetens inom Sensorik4.0® från Pepperl+Fuchs kan vi ta hand om införande, drift och underhåll av alla de IT-tjänster du behöver. Vi fokuserar ständigt på att skapa så mycket mervärde som möjligt för dig och dina kunder.

Till vår hjälp har vi ett stort nätverk med affärspartner, som du kan se en del av på Solutions Park. Tack vare det här nätverket kan vi hitta den plattform som är lämpligast för dina behov så att du omedelbart kan börja dra nytta av alla fördelar.

Neoception är vår huvudpartner för digitala mervärdestjänster inom Pepperl+Fuchs-koncernen.

 

IoT for Process Automation

In process plants, field devices produce endless additional data, for example, about their condition and environment. But such data has previously gone virtually unused since it has not been transferred to the control level. Together with four partner companies, Pepperl+Fuchs developed a solution.

Using the WirelessHART adapter BULLET, data can now be transferred via a gateway directly to the cloud, where it is made centrally available. This enables a continuous monitorung of field devices, and maintenance requirements can be identified and planned in time.

Ethernet for Process Automation

Pepperl+Fuchs and several companies are jointly developing the new "Advanced Physical Layer" (APL), enabling comprehensive Ethernet communication in process automation. Via two-wire cables, field devices are directly connected to the Ethernet – gateways are no longer needed.

With 10 Mbit/s, this direct Ethernet connection is almost 10,000 times faster than HART. Thus, data can be transferred and made available much faster. The wealth of information provided by modern field devices and sensors can be fully used, enabling Industry 4.0 applications within process automation.

Avancerad maskinövervakning

Den här lösningen som tagits fram av Cluetec, ett systemautomationsföretag, och Pepperl+Fuchs visar en strömmande plattform för sensordata. Fördelen med sådana plattformar är att dataströmmarna från sensorn kan bearbetas och utvärderas direkt. Om ett värde avviker från det förväntade kan plattformen generera ett varningsmeddelande och begära hjälp med att kontrollera det tekniska systemet.

I demonstrationen visas det här med ett exempel där en mekanisk linjär axel övervakas. Om ett fel uppstår registreras det av sensordataplattformen och en händelse genereras – som kan skickas som ett meddelande till en tekniker.

Hämta rapporter

Automatisk tillgångshantering

Förutom ren processdata kan automationskomponenter som kommunicerar digitalt skicka en mängd extra information som sällan bearbetas helt av traditionella maskinstyrsystem. En gateway ger tillgång till automationskomponenter på lägsta nivå och en dataplattform används för hantering av typ- och exempeldata. Det ger extra information som ökar säkerheten för maskinerna och anläggningen.

Tillsammans med sina partner Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH och SAP SE visar Pepperl+Fuchs en modell som åskådliggör fördelarna med att hantera komponentdata centralt på en dataplattform. I modellen visualiseras en enkel automationsfunktion med Asset Intelligent Network (AIN).

Hämta rapporter

Molnbaserad verifiering

Molnbaserade sensorsystem är en fördel när data från produktionssystem på andra platser samlas in och bearbetas. Samarbetsprojektet ”Cloud-based Type Verification” från SAP och Pepperl+Fuchs visar det här i en typisk just-in-time-tillämpning där förbearbetade komponenter testas av komponenttillverkaren så att slutbearbetningen kan effektiviseras.

När lampan monteras i hållaren kontrollerar en ultraljudssensor att korrekt lamptyp används. Sedan startas en spårningsprocess i SAP Cloud via Pepperl+Fuchs SmartBridge-teknik, som sedan skickas direkt till SAP Asset Intelligence Network på en högre nivå.

Hämta rapporter

Molnbaserad sensorservice

Nivåjustering är en vanlig uppgift i många industrier. Men mindre maskiner, som kan ingå i oberoende produktionsenheter, har ofta ineffektiv övervakning och bristfälliga påfyllningsprocedurer. Genom att använda Pepperl+Fuchs sensorer tillsammans med connectavo-molnet kan företagets planering effektiviseras och logistikhanteringen optimeras.

Via SmartBridge® skickas sensordata till molnet i realtid. I molnet kan alla data visualiseras och göras tillgängliga för andra enheter och tjänster. Det här demonstreras av en on-demand-tjänst där sensordata gör det möjligt att skicka ett textmeddelande till ansvarig person när det är dags att fylla på.

Hämta rapporter

Kontroll av dimensionell enhetlighet

Genom att sammanföra data från flera enskilda sensorer kan den 3-dimensionella analysen av stora maskindelar utföras både snabbt och med häpnadsväckande precision. Reella mätningar jämförs med designdata från den virtuella världen. Det motsvarar kravet att Industri 4.0 måste leverera digitaliserade data under alla skeden av en produkts livscykel.

Pepperl+Fuchs har tillsammans med sitt dotterbolag VMT tagit fram en lösning som används vid montering av bilmotorer. Motorblockets gjutning utvärderas med hjälp av en rad SpinScan-sensorer vid flera viktiga punkter, och måtten jämförs med respektive CAD-koordinater. Beräkningarna utförs så att avvikelser kan upptäckas innan den kostsamma gjutningsprocessen har startat.

Hämta rapporter

Total utrustningseffektivitet

I samarbete med Software AG och TE Connectivity har Pepperl+Fuchs tagit fram ett tillämpningsexempel som visar hur tillgängligheten kan öka för produktionslinjer och tillverkningsprocesser genom IT-systemen. I det här exemplet skickar två förberedande produktionsprocesser sin information till målprocessen vid exakt rätt tidpunkt.

För det här krävs bara några få nätverksuppkopplade industrikomponenter (till exempel SmartBridge). Dessutom kan de här komponenterna enkelt integreras i befintliga tillämpningar. Här genererar de extra processdata så att IT-systemen ytterligare kan öka fördelarna. De här fördelarna kan bestå av allt från enkel processoptimering till övervakning av underhållsbehov och schemaläggning av rengöring.

Hämta rapporter